Po raz trzeci w ramach Dni Patronalnych Miasta Białegostoku wręczono nagrody im. bł. ks. Michała Sopoćki - „Michały”

Kapituła nagrody im. bł. ks. Michała Sopoćki przyznała tegoroczne „Michały” w trzech z sześciu kategorii osobom najbardziej zasłużonym w szerzeniu kultu Miłosierdzia Bożego, które w swoim działaniu kierują się przesłaniem Miłosierdzia i promują spuściznę ks. Michała Sopoćki.

W kategorii „Świadek Miłosierdzia Bożego w świecie” nagrodę otrzymała Delegatura Jezusa Miłosiernego Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego w Korei Południowej.

Historia działalności tej placówki rozpoczęła się 1 maja 1990 r., kiedy do Yangdeogwon w Korei Południowej przybyli dwaj Polacy: ks. Jerzy Ciesielski i ks. Zbigniew Wasiński. Priorytetem, który sobie postawili była realizacja dzieła Miłosierdzia Bożego i formacja świeckich. W wyjątkowo trudnych warunkach, w górach, rozpoczęli budowę Centrum Miłosierdzia Bożego z domem formacyjnym.

W lutym 1995 r. został tam przywieziony z Łagiewnik pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego. W tym samym czasie pojawiła się propozycja wydawania Apostoła Miłosierdzia Bożego jako kwartalnika oraz dystrybucji obrazów Jezusa Miłosiernego.

Od tego czasu wierni przybywający na modlitwę, pragnęli poznać bliżej Siostrę Faustynę i Jej objawienia oraz Dzienniczek. Rozpoczął się proces przygotowywania Współpracowników Apostolatu Miłosierdzia. Dziejowa zmiana dokonała się w 1998 r., kiedy został zakupiony drugi dom w Bundang-Dong i na modlitwie mogła gromadzić się większa liczba wiernych. 7 kwietnia 2002 r. papież Jan Paweł II udzielił temu dziełu błogosławieństwa.

Dziś praca księży pallotynów to posługa w szpitalach, zgromadzeniach żeńskich, bazie wojskowej, obsługa penitentów, wiedzących o stałej możliwości spowiedzi, kolejne budowy domów rekolekcyjnych w górach, duszpasterstwo współpracowników oraz wiele innych posług. Nadrzędnym celem wszystkich działań jest apostolstwo Bożego Miłosierdzia i przybliżanie światu tego wielkiego orędzia.

Nagrodę dla Delegatury odebrał ks. Zbigniew Wasiński SAC.

W kategorii „Propagator tradycji i kultury polskiej na Kresach” nagrodę otrzymał Tadeusz Romanowski i Wspólnota Miłosierdzia Bożego w Solecznikach na Litwie.

Początek tej wspólnoty jest ściśle związany z sentencją: „Jeśli jesteś bogatym, pamiętaj, że nie masz bliższych przyjaciół niż ręce ubogiego. Prawdziwym bogactwem nie jest to, co posiadasz, ale to, co dajesz. To co rozdajesz dla ulżenia cierpieniom drugiego, dawaj z radością wiedząc, że więcej otrzymałeś, niż dajesz, gdyż chleb dany głodnemu niesie z sobą liczne dobrodziejstwa".

Wspólnota oficjalnie została zarejestrowana 10 czerwca 2017 r., czyli w roku ogłoszonym przez Kościół Rokiem Miłosierdzia Bożego. Dziś ogarnia troską sieroty, prześladowanych, głodnych, więźniów, niewidomych, złamanych na duchu, przybyszów, czyli postępuje według uczynków miłosierdzia co do duszy i co do ciała. Opiekuje się dziećmi i młodzieżą z trudnych rodzin, organizuje wyjazdy wakacyjne. Zbiera ubrania, meble, opał dla rodzin szczególnie potrzebujących wsparcia. Prowadzi noclegownię oraz Bank Żywności, formuje wolontariuszy, pomaga osobom uzależnionym, prowadzi Dom Pielgrzyma, miejsce gdzie można znaleźć ciszę i oddać się modlitwie. Wszystko w duchu słów Chrystusa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.

Do Wspólnoty należą ludzie różnych grup społecznych i wiekowych. Ich najważniejszą misją jest wspólne dążenie do niesienia pomocy innym. Młodzież dokłada swoją cegiełkę poprzez wolontariat, emeryci przez okazanie wsparcia duchowego, przedsiębiorcy – przez pomoc finansową. Ważna jest chęć dzielenia się dobrem, które może posiadać różne oblicza.

Nagrodę odebrał Prezes Wspólnoty - Tadeusz Romanowski wraz z dziećmi z Solecznik - „małej Polski na Litwie”.

W kategorii „Pełniący dzieła miłosierdzia” nagrodę otrzymała s. Michaela Rak i Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie.

Pierwszym dniem istnienia tej placówki był Światowy Dzień Chorego 2009 r. Tego dnia spotkali się ludzie o wielkich sercach, których zjednoczył temat cierpienia, choroby i formy niesienia pomocy osobom umierającym. Jej powstanie nie byłoby możliwe, gdyby nie pomoc i ofiarność ponad 200 firm i instytucji oraz ludzi dobrej woli na całym świecie.

Placówka prowadzi opiekę nad chorymi. Nie ma znaczenia jakiej są narodowości czy wyznania. Pracownicy służą pomocą również bliskim chorych, poprzez wszechstronne wsparcie w ostatnim okresie życia chorego, jak również w okresie żałoby. Wsparcie dla rodzin obejmuje pomoc prawnika, psychologa, terapeuty, osób duchownych, wolontariuszy. Pomoc chorym i ich rodzinom udzielana jest bezpłatnie.

Dyżur Hospicjum trwa 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Za kilka tygodni otwarta zostanie nowa placówka, świadcząca pomoc i ulgę w cierpieniu chorym dzieciom.

Nagrodę dla Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie odebrała s. Michaela Rak ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego.

Wyróżnienie specjalne - „Apostoł Miłosierdzia” otrzymał kard. Stanisław Dziwisz, wieloletni sekretarz papieża Jana Pawła II i emerytowany Metropolita Krakowski.

W gali uczestniczył i wraz z Bp. Henrykiem Ciereszko nagrody wręczył Abp Tadeusz Wojda, Metropolita Białostocki. Uroczystość zgromadziła kapłanów, siostry zakonne współpracowników, przyjaciół „Dróg Miłosierdzia” oraz laureatów poprzednich edycji nagrody.

Galę rozpoczął i zakończył występ Chóru Leśników Puszczy Białowieskiej.