SŁOWO NA DZIŚ:

Nasza krzyże są tylko odłamkiem krzyża Zbawiciela, tylko słabym odbiciem cierpień, które On podjął z nieskończonego miłosierdzia swojego.

Bł. Ks. Michał Sopoćko
Miłosierdzie Boga w dziełach Jego t. II, s.115.

Książki

Książki można nabyć w internetowej Księgarni św. Jerzego