SŁOWO NA DZIŚ:

Każda pokusa stawia mi to samo pytanie: Jezus czy Barabasz?

Bł. Ks. Michał Sopoćko
Miłosierdzie Boga w dziełach Jego t.II, s.97

Książki

Książki można nabyć w internetowej Księgarni św. Jerzego