SŁOWO NA DZIŚ:

Ukażmy życiem, że wierzymy mocno w zmartwychwstanie Jezusa.

Bł. Ks. Michał Sopoćko
Wiadomości Duszpasterskie 5/1949, s.116

Książki

Książki można nabyć w internetowej Księgarni św. Jerzego