SŁOWO NA DZIŚ:

Bez modlitwy bylibyśmy podobni do ziemi bez światła i deszczu, a bez daru Ducha Świętego nasza modlitwa byłaby wołaniem bez echa, bez żadnego skutku. Przeto dziękujmy za ten dar i prośmy o niego przed każdą modlitwą.

Bł. Ks. Michał Sopoćko
Miłosierdzie Boga w dziełach Jego t.III,r.36, s.151

Książki

Książki można nabyć w internetowej Księgarni św. Jerzego