Ksiądz Michał Sopoćko, spowiednik i kierownik duchowy świętej Siostry Faustyny, był pierwszym kontynuatorem otrzymanej przez nią misji krzewienia kultu Bożego Miłosierdzia. Do włączenia się w to dzieło zainspirowały go tak same objawienia (o których zgodności z Tradycją i nauczaniem Kościoła osobiście się przekonał), jak i autentyczna świętość ich Przekazicielki. Odkrywszy niezwykłą wartość duszpasterską nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, zabiegał o jego aprobatę u władz kościelnych oraz oddał się całkowicie jego upowszechnianiu. Począwszy od lat przedwojennych opublikował szereg prac, książek i artykułów - poświęconych Bożemu Miłosierdziu, zawierających uzasadnienie wprowadzenia kultu. Przedstawione są one Czytelnikom w niniejszej publikacji. Wyboru artykułów dokonał Ks. Adam Skreczko. Książka zawiera również opracowanie "Apostolstwo prawdy i kultu miłosierdzia Bożego w twórczości piśmienniczej księdza Michała Sopoćki" autorstwa Ks. Henryka Ciereszki i pełną bibliografię publikacji Ks. Michała Sopoćki opracowaną przez Ks. Tadeusza Krahela.