Modlitwa jest konieczna do otrzymania pomocy Bożej, jak ziarno jest konieczne do żniwa ... modlitwa pokorna i ufna o to, co konieczne do zbawienia nigdy nie jest stracona. Jest wysłuchana choćby przez to, że uprasza nam łaskę dalszego trwania w modlitwie.
Ks. Michał Sopoćko

Zapraszamy do składania intencji modlitewnych.

W intencjach tych modlą się siostry ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego
w kaplicy pw. św. Faustyny i bł. ks. Michał Sopoćki przy ul. Poleskiej w Białymstoku.