(...) Pragniemy wyrazić Bogu wdzięczność za dar miłosierdzia Bożego i za beatyfikacje ks. Michała Sopoćki. Za pośrednictwem s. Faustyny Jezus przekazał ten dar całej ludzkości, a ks. Michałowi zlecił, aby o tym darze mówił aż po krańce świata. To zalecenie stało się dla niego misją jego życia. Sam żył miłosierdziem i je propagował, pisał o nim rozważania i medytacje, głosił je w swoich homiliach i kazaniach, zgłębiał miłosierdzie obecne w Bożych dziełach, nade wszystko zaś starał się ukazywać miłosierdzie w misji Jezusa Chrystusa
Abp Tadeusz Wojda
METROPOLITA BIAŁOSTOCKI
Homilia w 10. rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki
Białystok, 28 września 2018 r.