Archidiecezja Białostocka ogłosiła konkurs na komiks opowiadający o osobie, życiu i działalności bł. ks. Michała Sopoćki - Patrona Białegostoku

Archidiecezja Białostocka zaprasza wszystkich wiernych, w tym dzieci, młodzież, rodziny, parafie, wspólnoty, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe do udziału w konkursie na komiks opowiadający o osobie, życiu i działalności bł. ks. Michała Sopoćki - Patrona Miasta Białegostoku pod hasłem „błogosławiony Michał Sopoćko przesłanie dla młodych”.

Aby wziąć udział w konkursie należy stworzyć komiks opowiadający o osobie, życiu bądź działalności bł. ks. Michała Sopoćki - Patrona Białegostoku, który rozsławia Miasto na całym świecie oraz dostarczyć go Organizatorowi na adres mailowy cwk@archibial.pl lub dostarczyć do Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnego Archidiecezji Białostockiej ul. Kościelna 1A, Białystok do dnia 16 września 2019 r. wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym. Komiksy zgłaszane do Konkursu mogą być nadsyłane w formie zgłoszenia indywidualnego lub w formie zgłoszenia zespołowego.

W konkursie zostaną wyłonieni Laureaci, którym zostaną przyznane nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora oraz Partnera Konkursu - Urząd Miejski w Białymstoku:

I miejsce – laptop z funkcją tabletu graficznego
II miejsce – laptop
III miejsce – tablet

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas Dni Patronalnych Miasta Białegostoku, we wrześniu 2019 r.

Regulamin konkursu dostępny jest u Organizatora oraz na stronie internetowej www.sopocko.pl. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie się z jego regulaminem i podpisanie oświadczenia o akceptacji wszystkich warunków uczestnictwa w nim określonych.


REGULAMIN KONKURSU NA KOMIKS „BŁOGOSŁAWIONY MICHAŁ SOPOĆKO PRZESŁANIE DLA MŁODYCH”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY