SŁOWO NA DZIŚ:

Bóg w pewnej mierze tak zachowuje się względem nas, jak my względem Niego: odmierza swe Miłosierdzie według postawy, jaką zajmujemy wobec Niego. Im więcej Mu się oddajemy, tym bardziej Jego Miłosierdzie wchodzi w szczegóły i okoliczności naszego życia.

Bł. Ks. Michał Sopoćko
Rozważania o Miłosierdziu Bożym i konferencje, Oddanie się woli Bożej s.133

Aktualności