SŁOWO NA DZIŚ:

Pokładajmy wielką ufność we Mszy św., w której Chrystus Pan nieustannie za nas ofiarowuje się i modli, błaga za nami Sercem miłosiernym, gorącym, tkliwym i przebitym.

Bł. Ks. Michał Sopoćko
Miłosierdzie Krzyża Chrystusowego, s. 40

Aktualności