SŁOWO NA DZIŚ:

Celem kultu Miłosierdzia Bożego jest obudzenie ufności ku Bogu przez Pośrednika Jezusa Chrystusa, jak na to wskazuje podpis pod obrazem "Jezu ufam Tobie!". Dziś ludzie przesadnie zaufali sobie, swojemu rozumowi, swojej sile i wynalazkom, dlatego znaleźli się nad brzegiem przepaści i drżą przed niepewną przyszłością...

Bł. Ks. Michał Sopoćko
Miłosierdzie Boga w dziełach Jego t.IV, r.3, s.74

Aktualności