SŁOWO NA DZIŚ:

Gdybyśmy zawsze uważali Boga za Ojca, a siebie za dzieci, wówczas całe życie byłoby hołdem miłości i ufności.

Bł. Ks. Michał Sopoćko
Rozważania o Miłosierdziu Bożym i konferencje, O miłości Boga, s. 319

Aktualności