SŁOWO NA DZIŚ:

Stawiajmy sobie często przed oczy dzieła Miłosierdzia Bożego, poddajmy się najpokorniej Jego woli, która jest samym Miłosierdziem, ufając, że wszystkie krzyże nasze obrócą się w końcu na dobro.

Bł. Ks. Michał Sopoćko
Miłosierdzie Boga w dziełach Jego, t. I, s.19.

Aktualności