SŁOWO NA DZIŚ:

Znakomita to rzecz przedstawiać Panu na modlitwie wszystkie swe nędze, albowiem przez to wyznajemy Miłosierdzie Boga i oddajemy Mu hołd należny, przez co skłaniamy Go, by się nad nami zlitował.

Bł. Ks. Michał Sopoćko
Rozważania o Miłosierdziu Bożym i konferencje, O pokorze, s.245

Aktualności