SŁOWO NA DZIŚ:

Dusza moja jest czymś tajemniczym, jak ziarnko nasienia w czasie snu zimowego. Jest ona skarbem zakopanym, perłą nieznaną. Jak w dziecku rozwija się cudny świat wewnętrzny, tak i w duszy po wyjściu z ciała odsłoni się głęboki świat żywota wiekuistego. Kiedyż przyjdę, Jezu Najmiłosierniejszy, kiedy stanę przed Tobą?

Bł. Ks. Michał Sopoćko
Miłosierdzie Boga w dziełach Jego t.II, r.87 s.286

Aktualności