SŁOWO NA DZIŚ:

Miłosierdzie to sekret, to tajemny sposób, jak wejść w miłość Bożą.

Bł. Ks. Michał Sopoćko
Miłosierdzie Boga w dziełach Jego, t.III, s.346

Aktualności