Wręczono doroczne nagrody im. bł. ks. Michała Sopoćki - „Michały 2018”

28 września w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej w ramach Dni Patronalnych Miasta Białegostoku wręczono tegoroczne nagrody im. bł. ks. Michała Sopoćki „Michały 2018". Patronat honorowy nad galą objął Arcybiskup Metropolita Tadeusz Wojda.

Szczególne wyróżnienie - statuetki „Apostoła Miłosierdzia” otrzymali biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, postulator procesu beatyfikacyjnego ks. Michała Sopoćki i bp Henryk Ciereszko – wicepostulator i biograf ks. Michała.

Biskup Krzysztof Nitkiewicz wywodzi się z archidiecezji białostockiej. Urodził się w Białymstoku i tu przyjął święcenia kapłańskie z rąk abp. Edwarda Kisiela. Od 1992 r. pracował w Kongregacji Kościołów Wschodnich w Watykanie. W 2002 r. został jej podsekretarzem. Od 2003 r. pełnił też funkcję radcy w Najwyższej Radzie Papieskich Dzieł Misyjnych. Ks. Nitkiewicz od 1995 do 2008 r. był postulatorem w procesie beatyfikacyjnym ks. Michała Sopoćki. 13 czerwca 2009 r. papież Benedykt XVI mianował ks. prał. Krzysztofa Nitkiewicza biskupem sandomierskim.

Biskup Henryk Ciereszko został mianowany wicepostulatorem w procesie beatyfikacyjnym Apostoła Miłosierdzia Bożego ks. Michała Sopoćki w 1998 r. Badania nad postacią ks. Sopoćki otworzyły nową sferę jego naukowych - w sposób szczególny są nimi zagadnienia Miłosierdzia Bożego, jego teologia i kult oraz problematyka studium świętości na przykładzie postaci błogosławionych i świętych. Owocem tych badań są liczne publikacje książkowe m.in. „Sługa Boży ks. Michał Sopoćko”, „Droga świętości ks. Michała Sopoćki”, „Bo na wieki Miłosierdzie jego”, „Ksiądz Michał Sopoćko o Miłosierdziu Bożym”, „Ksiądz Michał Sopoćko Apostoł Miłosierdzia Bożego”. Biskup henryk opracował i przygotował redakcyjnie do druku również „Dziennik” bł. ks. Michała Sopoćki, wydany w Białymstoku w 2010 r.

Kapituła nagrody im. bł. ks. Michała Sopoćki przyznała tegoroczne „Michały” w trzech z sześciu kategorii osobom najbardziej zasłużonym w szerzeniu kultu Miłosierdzia Bożego, które w swoim działaniu kierują się przesłaniem Miłosierdzia i promują spuściznę ks. Michała Sopoćki.

W kategorii „Świadek Miłosierdzia Bożego w Polsce” doceniony został ks. kan. Andrzej Kozakiewicz, kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku. W 2001 r.dokończył budowę tej świątyni, obiektów sakralnych i wyposażył w je w niezbędny sprzęt. Przygotował Kościół do konsekracji we wrześniu 2007 r. i do uroczystości beatyfikacji ks. Michała Sopoćki w 2008 r. Rozbudował dom parafialny z myślą o pielgrzymach. Od wielu lat jest opiekunem Stowarzyszenia Czcicieli Miłosierdzia Bożego. Opracował również pomysł upamiętniania różnych miejsc w Białymstoku, związanych z osobą ks. Michała i kultem Miłosierdzia Bożego. Idea ta przyczyniła się do utworzenia w 2009 r., wysiłkiem Archidiecezji Białostockiej i Miasta Białegostoku, Pielgrzymkowo-Turystycznego Szlaku „Śladami bł. ks. Michała Sopocki”, łączącego kościoły, kaplice i inne miejsca naszego miasta związane z życiem, pracą i działalnością księdza Michała. Zapoczątkował pielgrzymowanie z pięciu różnych stron Białegostoku i uroczystą Mszę św. odpustową w II Niedzielę Wielkanocną.

W kategorii „Pełniący Dzieła Miłosierdzia” wyróżniona została Fundacja im. Rodziny Czarneckich. Powstała ona przed czterema laty z potrzeby serca ludzi, którzy od lat pomagali najuboższym mieszkańcom regionu. Misją Fundacji jest działalność na rzecz poprawy, jakości życia mieszkańców Białegostoku i regionu. Idea przyświecająca jej działaniom to niesienie pomocy, będącej odpowiedzią na bieżące potrzeby społeczne. Działania podejmowane przez Fundację dedykowane są mieszkańcom Białegostoku i regionu jak również instytucjom będącym w trudnej sytuacji materialnej.

Do najbardziej rozpoznawalnych działań fundacji należy Wigilia Białostocka oraz Śniadanie Wielkanocne, przygotowywane z myślą o najuboższych i samotnych mieszkańcach Białegostoku. Przed każdym z tych wydarzeń Fundacja zbiera wśród darczyńców i sponsorów prawie 2 tony produktów, które dzięki wolontariuszom i kuchni Dworu Czarnieckiego trafiają na stoły potrzebujących. Każdorazowo w Śniadaniu Wielkanocnym oraz Wigilii Białostockiej uczestniczy około 700 osób. Ponadto, Fundacja organizuje liczne wydarzenia adresowane do dzieci niepełnosprawnych i ubogich: półkolonie, warsztaty, pikniki. W roku 2016 była również organizatorem spotkań opłatkowych dla niepełnoletnich podopiecznych Caritas.

Jako „Propagator tradycji i kultury polskiej na Kresach” wyróżniona została Irena Stankiewicz i stworzone przez nią stowarzyszenie „Otwarty Dom”. Od 23 lat na Boże Narodzenie, Wielkanoc i na czas wakacji Stowarzyszenie zaprasza dzieci i młodzież o polskich korzeniach z Litwy: gości dzieci z domów dziecka w Podbrodziu i Nemenczynie oraz z ubogich rodzin z polskiej szkoły średniej w Bujwidzach. Akcja jest już znana w całej Polsce: dzieci przyjmują je nie tylko rodziny z Podlasia, ale także innych polskich miast.

Stowarzyszenie pomaga Polakom na Wschodzie przede wszystkim ekonomicznie, ale jego członkowie starają się także krzewić wiarę, polską kulturę i polską mowę. Celem Stowarzyszenia jest łączenie Polaków bez względu na granice i wyznawaną wiarę.

Galę uświetnił występ orkiestry i chóru Warsztatów Liturgiczno-Muzycznych Archidiecezji Białostockiej pod dyrekcją ks. Krzysztofa Łapińskiego.