Article

ks. Stanisław Strzelecki

Znamienny dla Białegostoku dzień beatyfikacji Jana Pawła II

S. Maksymiliana Kroczak, ZSJM

Czy święci chodzą w duecie?

W 30. rocznicę śmierci ks. Michała Sopoćki, powiernika tajemnic św. Faustyny

S. Maksymiliana Kroczak, ZSJM

O Skarbie na nowo odkrywanym

S. Maksymiliana Kroczak, ZSJM

Marana tha Jezu Miłosierny

S. Dominika Steć, ZSJM

Po zmartwychwstaniu można już tylko dziękować

Wanda Kapica

Kochany Księże Michale, dziękuję Ci za Twoją pomoc i opiekę

s. Dominika Steć, ZSJM

Usłyszeć głos łaski i pójść za Chrystusem

s. Dominika Steć, ZSJM

„Pragnę, aby Zgromadzenie takie było, aby wielbiło, głosiło i wypraszało miłosierdzie Boże całemu światu...”

s. Dominika Steć, ZSJM

Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego

s. Dominika Steć, ZSJM

Wzór do naśladowania

Rola Maryi na drodze naśladowania Jezusa Miłosiernego w relacjach do bliźnich

s. Dominika Steć, ZSJM

Święto Miłosierdzia

Ks. Stanisław Strzelecki

Rocznice modlitewnej pamięci

s. Dominika Steć, ZSJM

„Naśladować Jezusa w relacjach do bliźnich” - w rodzinie

s. Dominika Steć, ZSJM

Aby pełniej naśladować Dziecię Jezus w relacjach do bliźnich

s. Dominika Steć, ZSJM

„Przyjdź Panie Jezu!”

s. Dominika Steć, ZSJM

Matko Miłosierdzia, módl się za nami!

s. Dominika Steć, ZSJM

„Wychowawca, aby pociągał, musi być autentyczny”

czyli, czego życzyć nauczycielom w dniu ich święta?

s. Dominika Steć, ZSJM

Dlaczego potrzebni są nam Aniołowie

s. Dominika Steć, ZSJM

Sztuka wdzięczności

s. Dominika Steć, ZSJM

Aby Duch Święty mógł w nas działać

s. Dominika Steć, ZSJM

„Widzieliśmy Pana”

Ks. Stanisław Strzelecki

Różańcowe „tajemnice światła” w świetle rozważań księdza Michała Sopoćki o Miłosierdziu Bożym

s. Dominika Steć, ZSJM

„To czyńcie na moją pamiątkę”

s. Dominika Steć, ZSJM

W krzyżu miłości nauka

s. Dominika Steć, ZSJM

Sługa Boży Ks. Michał Sopoćko - kandydat na ołtarze

s. Dominika Steć, ZSJM

Jeśli masz w sercu radość, nie zapomnij o tym powiadomić swojej twarzy!

czyli o karnawałowym przeżywaniu czasu Miłosierdzia

s. Dominika Steć, ZSJM

Świąteczny prezent

czyli co o Bożym Narodzeniu sądził Ks. Michał Sopoćko

Ks. Stanisław Strzelecki

Białostocki znak Miłosierdzia Bożego

Siostry Jezusa Miłosiernego

"Uwielbiony Bóg w Trójcy i Miłosierdziu!"

Ks. Henryk Ciereszko

Droga świętości Ks. Michała Sopoćki (cz. XVII)

Ostatnie lata życia

Ks. Henryk Ciereszko

Droga świętości Ks. Michała Sopoćki (cz. XVI)

Apostolstwo Miłosierdzia poprzez kult obrazu Jezusa Najmiłosierniejszego Zbawiciela

Ks. Henryk Ciereszko

Droga świętości Ks. Michała Sopoćki (cz. XV)

Apostolstwo Miłosierdzia po Notyfikacji Kongregacji św. Oficjum z 1959 roku

Ks. Henryk Ciereszko

Droga świętości Ks. Michała Sopoćki (cz. XIV)

Założyciel Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego

Ks. Henryk Ciereszko

Droga świętości Ks. Michała Sopoćki (cz. XIII)

Apostolstwo Miłosierdzia Bożego w pierwszych latach po wojnie

L. R. - Toruń

Nieznane dzieło Sługi Bożego Ks. Michała Sopoćki

Ks. Henryk Ciereszko

Droga świętości Ks. Michała Sopoćki (cz. XII)

Działalność religijno-społeczna w Białymstoku

Ks. Henryk Ciereszko

Droga świętości Ks. Michała Sopoćki (cz. XI)

Profesor i wychowawca kleryków w Seminarium Duchownym w Białymstoku

Ks. Henryk Ciereszko

Droga świętości Ks. Michała Sopoćki (cz. X)

Działalność duszpastersko- -dydaktyczna oraz represje za nią w latach okupacji i czasie powojennym w Wilnie

Ks. Henryk Ciereszko

Droga świętości Ks. Michała Sopoćki (cz. IX)

Spowiednik i kierownik duchowy świętej Faustyny Kowalskiej oraz współrealizator jej misji

Ks. Henryk Ciereszko

Droga świętości Ks. Michała Sopoćki (cz. VIII)

Praca formacyjna wśród księży i nad własnym rozwojem duchowym w okresie wileńskim

Ks. Henryk Ciereszko

Droga świętości Ks. Michała Sopoćki (cz. VII)

Profesor w Metropolitalnym Seminarium Duchownym i na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie

Ks. Henryk Ciereszko

Droga świętości Ks. Michała Sopoćki (cz. VI)

Posługa ojca duchownego w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Wilnie

Ks. Henryk Ciereszko

Droga świętości Ks. Michała Sopoćki (cz. V)

Posługa kapelana wojskowego

Ks. Henryk Ciereszko

Posługa z Bożego wybrania - Św. siostra Faustyna Kowalska

Ks. Henryk Ciereszko

Droga świętości Ks. Michała Sopoćki (cz.IV)

Wikariusz w parafii Taboryszki

Ks. Henryk Ciereszko

Droga świętości Ks. Michała Sopoćki (cz.III)

Nauka w Seminarium Duchownym

Ks. Henryk Ciereszko

Droga świętości Ks. Michała Sopoćki (cz.II)

W drodze do Seminarium Duchownego

Ks. Henryk Ciereszko

Droga świętości Ks. Michała Sopoćki

Siostry Jezusa Miłosiernego

Ks. Michał Sopoćko i początki Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego

Ks. Stanisław Strzelecki

Siostry Jezusa Miłosiernego

oprac. Siostry Jezusa Miłosiernego

Sł. Boży Ksiądz Michał Sopoćko... Miłość Ojczyzny

oprac. Siostry Jezusa Miłosiernego

Sł. Boży Ksiądz Michał Sopoćko... Droga do Miłosierdzia Bożego - modlitwa

oprac. Siostry Jezusa Miłosiernego

Sł. Boży Ksiądz Michał Sopoćko... Idea Miłosierdzia Bożego budzi w nas ufność

oprac. Siostry Jezusa Miłosiernego

Sł. Boży Ksiądz Michał Sopoćko... Niepokalana Matka Miłosierdzia

oprac. Siostry Jezusa Miłosiernego

Sł. Boży Ksiądz Michał Sopoćko... Miłosierdzie Boże w darach Ducha Świętego

oprac. Siostry Jezusa Miłosiernego

Sł. Boży Ksiądz Michał Sopoćko... Koronka o Miłosierdzie Boże nad światem

Rozważania przy poszczególnych dziesiątkach