Oto słowa Sługi Bożego Ks. Michała Sopoćko, które widnieją nad wejściem do kaplicy p.w. Św. Faustyny, przy ul. Poleskiej 42 w Białymstoku, znajdującej się na terenie parafii Św. Rodziny. To tu Sługa Boży modlił się i pracował duszpastersko przez 20 lat, a w ostatnim okresie swego życia zamieszkiwał, gdzie do dziś zachowany jest jego pokój. Tutaj też zmarł w opinii świętości 15 lutego 1975 roku.

Bóg powołała Sł. B. Ks. Michała Sopoćko do szczególnego zadania: był spowiednikiem i kierownikiem duchowym Św. Faustyny Kowalskiej, znanej dziś Apostołki Miłosierdzia Bożego. O nim to Św. Faustyna zapisała w „Dzienniczku” słowa Pana Jezusa: „...Jest to kapłan według Serca Mojego. Miłe Mi są wysiłki jego ... przez niego spodobało mi się rozgłosić cześć do Miłosierdzia Mojego...” (1256) "myśl jego jest ściśle złączona z myślą Moją, a więc bądź spokojna o dzieło Moje, nie dam mu się pomylić" (1408).

W 1956 roku ks. Michał Sopoćko osobiście zaangażował się w rozbudowę małej kaplicy Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Pomimo wielu trudności związanych z uzyskaniem zezwolenia na rozbudowę, praca została zakończona i kaplicę poświęcił osobiście Sługa Boży w Uroczystość Chrystusa w 1957 roku. Posługa duszpasterska sprawowana tu przez Ks. Michała niewątpliwie przyczyniła się do powstania przy kaplicy samodzielnej placówki duszpasterskiej i w efekcie nowej parafii.

Po przeniesieniu siedziby parafii Św. Rodziny na ul. Ogrodową, dom wraz z kaplicą przy ul. Poleskiej został przekazany w 1996 roku na własność Zgromadzeniu Sióstr Jezusa Miłosiernego, które nadal kontynuuje misję Św. s. Faustyny i Ojca Założyciela Sługi Bożego Ks. M. Sopoćko.

Historia Zgromadzenia sięga czasów wileńskich (1941). Wspólne życie zakonne rozpoczęły Siostry w 1947 r. w Myśliborzu (obecnie diecezja szczecińsko-kamieńska) jako odpowiedź na wolę Pana Jezusa , który powiedział do Św. s. Faustyny: PRAGNĘ, ABY ZGROMADZENIE TAKIE BYŁO (Dz. S.F. 437). W innym miejscu w „Dzienniczku”, czytamy słowa Św. Faustyny: „Bóg żąda, aby było zgromadzenie takie, aby głosiło miłosierdzie Boga światu i wypraszało je dla świata” (426). Powołaniem Sióstr Jezusa Miłosiernego jest wielbienie, głoszenie i wypraszanie Miłosierdzia Bożego, a podstawowy rys duchowości wyraża modlitwa „Jezu, ufam Tobie”. Siostry ze względu na osobę Założyciela z pietyzmem zatroszczyły się o miejsce i rzeczy uświęcone jego obecnością, będące świadectwem życia i pracy Sługi Bożego. Z pomocą przyszło bardzo wielu życzliwych ludzi, dzięki którym w krótkim czasie kaplica została odnowiona według projektu Krystyny Zawadzkiej - architekta wnętrz.

W ołtarzu głównym znajduje obraz Jezusa Miłosiernego, (mal. Andrzej Kok). Jest to kopia wileńskiego obrazu Eugeniusza Kazimirowskiego, namalowanego w 1934 r. (oryginał jest w kościele p.w. Św. Ducha w Wilnie). Obraz ten jest szczególnie czczony, jako wierna kopia pierwszego obrazu Jezusa Miłosiernego, malowanego w obecności Św. s. Faustyny i Sługi Bożego. W prawym ołtarzu bocznym umieszczony jest obraz Matki Bożej Ostrobramskiej, autorstwa Leokadii Struczyńskiej, a w lewym obraz św. Faustyny Kowalskiej, wykonany przez A. Koka, oraz relikwiarz Św. Faustyny. Droga Krzyżowa w kaplicy została wykonań techniką witrażową przez Pracownię Witrażownictwa Wł. Kozioła i W. Kozioła w Toruniu.

Kaplica jest miejscem czci i wypraszania Miłosierdzia Bożego. Codziennie o 15.00 rozpoczyna się „Godzina Miłosierdzia”. Jest to godzina wielkiego Miłosierdzia dla świata całego - powiedział Pan Jezus do Św. Faustyny - w tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która Mnie prosi przez mękę Moją (Dz. S.F. 1320). W czwartki trwa adoracja Najświętszego Sakramentu od 7.30, zakończona Mszą Świętą o godz. 16.00. Od godz. 15.00 -16.00 w ten dzień jest również okazja do spowiedzi św. Każdego dnia, a zwłaszcza 15 lutego - w rocznicę śmierci Sługi Bożego i 29 września - w święto jego patrona Św. Michała Archanioła, polecamy Bogu sprawę beatyfikacji ks. Michała Sopoćko.

Dzieło Miłosierdzia Bożego, przekazane przez Św. Faustynę i Sł. B. Ks. Michała Sopoćko, Siostry Jezusa Miłosiernego realizują w placówkach w Polsce i za granicą, w: Niemczech, Kanadzie, Brazylii, Chorwacji, Białorusi, Litwie, we Włoszech.

Informacje dotyczące kultu Miłosierdzia Bożego i Zgromadzenia, można otrzymać pod adresem: Siostry Jezusa Miłosiernego, ul. Poleska 42, 15-114 Białystok. Tel. 0-85/6545528. Dom Generalny: ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 169.

Żródło: Czas Miłosierdzia, nr 2(142)/2002