Człowiek - "korona stworzenia" jest tylko pyłem wobec wielkości i majestatu Boga. Można odnaleźć w nim jednak pragnienie spotkania ze Stwórcą. Ale czy możliwe jest pokonanie przepaści, jaka istnieje pomiędzy słabością człowieka a świętością Boga? Odpowiedź znajdziemy, spoglądając na obraz Jezusa Miłosiernego. To sam Bóg pokonuje tę przepaść, zdążając na spotkanie człowieka. Tą prawdą przejęty był ks. M. Sopoćko, który w swoich przemyśleniach często podkreślał, że Bóg chce spotykać się z nami i jeżeli tylko pozwolimy Jezusowi działać w nas, doświadczymy miłosierdzia. Ufam, że książeczka ta pomoże Czytelnikom przełamać wszelkie lęki i opory, jakie pojawiają się w naszym kontakcie z Bogiem i zachęci do odważnego pójścia za wezwaniem słowa Bożego: "Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie" (Hbr 4, 16).

S. Estera Rudź, ZSJM