Odpowiedzi na to pytanie możemy poszukać w najnowszej książce Ks. Henryka Ciereszki pt. KSIĄDZ MICHAŁ SOPOĆKO APOSTOŁ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA. Potrzeba nowej publikacji świadczy o duchowym bogactwie Sługi Bożego i nie jest ona powieleniem poprzednich treści, w dużej mierze opracowanych także przez autora omawianej pozycji, ks. Henryka Ciereszkę. To nie tylko biografia, ale w świetle jego życia i posługi, ukazanie prawdy o Bożym Miłosierdziu, coraz bardziej dojrzale przeżywanej przez Ks. Sopoćkę, która miała się stać przesłaniem dla całego Kościoła. Książka ta odkrywa nowe aspekty z życia tego gorliwego kapłana, kandydata na ołtarze, będące inspiracją wielu dzieł Bożego Miłosierdzia w świecie. Już tytuł omawianej pozycji wskazuje na rolę Ks. Sopoćki w całym tym dziele. Apostoł - czyli ten, który jest posłany, który idzie w imię posyłającego. Nie zasłania sobą Tego, który posyła, ale go promuje. Zatem treść książki, choć dotyka osoby Sługi Bożego Ks. Michała Sopoćki, stawia w centrum swej tematyki dzieło Bożego Miłosierdzia, rozwijające się dzięki gorliwości tego Apostoła. Wielu z nas zachwyca się Dzienniczkiem św. s. Faustyny Kowalskiej, nie tylko w Polsce. Jednak, żeby właściwie i komplementarnie zrozumieć przesłanie Dzienniczka, nie można go oderwać od dzieł, które pozostawił po sobie Sługa Boży Ks. Michał Sopoćko. O tym kapłanie powiedział sam Pan Jezus do św. s. Faustyny: "Oto jest pomoc widzialna dla ciebie na ziemi. On ci dopomoże spełnić wolę moją na ziemi." (Dz. 53) Autor książki w poszczególnych rozdziałach pokazuje, w jaki sposób ta pomoc ks. Sopoćki względem św. Faustyny się dokonywała, zwłaszcza w kwestiach kierownictwa duchowego, realizacji żądań Pana Jezusa dotyczących namalowania obrazu Jezusa Miłosiernego z podpisem "Jezu, ufam Tobie", ustanowienia święta Bożego Miłosierdzia w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, założenia Zgromadzenia Sióstr Służebnic Miłosierdzia Bożego (obecna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego). Książka ta pomaga prześledzić rozwój kultu Miłosierdzia Bożego po śmierci św. Faustyny w świetle posługi ks. Sopoćki, jego działalność publicystyczną dotyczącą tego kultu, szerzenie nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego. Może być też źródłem prawidłowego spojrzenia na Notyfikację Kongregacji Świętego Oficjum z 1957 r. o objawieniach s. Faustyny i wywodzącym się z nich nabożeństwie, który to zakaz szerzenia kultu trwał 20 lat. Autor książki, ks. H. Ciereszko przedstawia tu również stanowisko ks. M. Sopoćki wobec Orzeczenia Kongregacji Świętego Oficjum. Poznanie Sługi Bożego Ks. Sopoćki, jego miejsca w życiu i posłannictwie św. s. Faustyny, pozwala lepiej rozumieć kontekst słów Ojca Świętego Jana Pawła II wypowiedzianych na krakowskich Błoniach 18.08.2002 r.: W myślach przemierzam ten świetlisty szlak, na którym św. Faustyna Kowalska przygotowywała się do przyjęcia orędzia o miłosierdziu - od Warszawy, przez Płock, Wilno, po Kraków - wspominając również tych, którzy na tym szlaku służyli Apostołce miłosierdzia pomocą. O potrzebie Bożego Miłosierdzia w dzisiejszych czasach nikogo nie trzeba przekonywać. Przypomniał o tym także Ojciec Święty Jan Paweł II w Łagiewnikach w 2002 r.: To wyznanie, w którym wyraża się ufność we wszechmocną miłość Boga, jest szczególnie potrzebne w naszych czasach, w których człowiek doznaje zagubienia w obliczu wielorakich przejawów zła. Trzeba, aby wołanie o Boże miłosierdzie płynęło z głębi ludzkich serc, pełnych cierpienia, niepokoju i zwątpienia, poszukujących niezawodnego źródła nadziei. (...). Pragniemy oczyma duszy wpatrywać się w oczy miłosiernego Jezusa, aby w głębi Jego spojrzenia znaleźć odbicie własnego życia oraz światło łaski, którą już po wielokroć otrzymaliśmy i którą Bóg zachowuje dla nas na każdy dzień i na dzień ostateczny. Zatem warto sięgnąć po lekturę prezentowanej tu książki, aby coraz głębiej przeżywać orędzie Boga bogatego w miłosierdzie, a przez swoje świadectwo, pociągać innych na szlaki łaski Bożej. Dodatkową zaletą do przeczytania tej książki jest przystępny język, zrozumiały dla przeciętnego czytelnika. Dzięki rzetelnie sporządzonym przypisom, można łatwo dotrzeć do bogatej, zebranej przez autora bibliografii, obejmującej zarówno pozycje napisane przez Ks. Sopoćkę, jak też innych autorów piszących o nim i o całym orędziu Bożego Miłosierdzia przypomnianym światu przez Jezusa za pośrednictwem św. Faustyny Kowalskiej.

S. Dominika Steć, ZSJM

Źródło: Czas Miłosierdzia, nr 8(172)/2004