SŁOWO NA DZIŚ:

Duch Święty wspomaga niemoc naszą, On sam błaga za nami, On budzi uczucie pełnej ufności i uwielbienia, pełnej zażyłości i uznania wielkości Boga.

Bł. Ks. Michał Sopoćko
Dziennik, z.3,s.36

Beatyfikacja

Ks. Michał Sopoćko nowym Błogosławionym

Kościół ma od dziś nowego Błogosławionego, księdza Michała Sopoćkę, propagatora kultu Miłosierdzia Bożego, spowiednika świętej Faustyny Kowalskiej, zmarłego 15 lutego 1975 roku w Białymstoku. Uroczystości beatyfikacyjnej w kościele Miłosierdzia Bożego w Białymstoku, przewodniczył delegat Ojca Świętego Benedykta XVI Arcybiskup Angelo Amato. Homilię wygłosił Metropolita Krakowski, Kardynał Stanisław Dziwisz. Na uroczystość przybyli: Arcybiskup Metropolita Wileński Kardynał Audrys Juozas Bačkis, Metropolita Mińsko-Mohylewski Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, Metropolita Foggi w południowych Włoszech Arcybiskup Francesco Pio Tamburino, Kardynałowie, Nuncjusz Apostolski Arcybiskup Józef Kowalczyk, Arcybiskupi i Biskupi polscy, około 500 kapłanów z kraju i zagranicy, Prawosławny Ordynariusz Diecezji Białostocko-Gdańskiej Arcybiskup Jakub oraz około 100 sióstr ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego. Razem z nimi przybyły pielgrzymki z 13 krajów, w których obecne są siostry.

W uroczystości wziął udział Prezydent RP Lech Kaczyński, ostatni Prezydent na uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski, Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, posłowie białostoccy. Akredytowanych zostało ponad 150 dziennikarzy z kraju i zagranicy.

Prośbę o beatyfikację księdza Michała Sopoćki skierował Metropolita Białostocki Arcybiskup Edward Ozorowski. ksiądz Krzysztof Nitkiewicz, postulator procesu beatyfikacyjnego odczytał biogram Sługi Bożego. Z upoważnienia Benedykta XVI, Arcybiskup Angelo Amato odczytał po łacinie list apostolski, którym Ojciec Święty wpisał księdza Michała Sopoćko w poczet błogosławionych i ogłosił, że jego liturgiczne wspomnienie obchodzone będzie w dniu jego narodzin dla nieba – 15 lutego. W języku polskim formułę beatyfikacyjną wypowiedział Metropolita Białostocki Arcybiskup Edward Ozorowski. Następnie dokonano odsłonięcia obrazu nowego Błogosławionego. Po uroczystym odśpiewaniu „Alleluja” W. A. Mozarta przez chóry białostockie, z dolnego kościoła Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, wyruszyła procesja z relikwiami Błogosławionego księdza Sopoćki. Relikwie niósł Kustosz Sanktuarium ksiądz Andrzej Kozakiewicz razem z siostrami ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego. Relikwiarz został złożony przed odsłoniętym obrazem księdza Michała Sopoćki. Obraz bł. ks. Sopoćki namalowała Danuta Waberska, malarka z Poznania. Błogosławiony jest przedstawiony jako stosunkowo młody ksiądz, w ręku trzyma brewiarz i różaniec, stoi w prostej, lekko zniszczonej sutannie.

W homilii Metropolita Krakowski, Kardynał Stanisław Dziwisz zauważył: „Potrzeba było mądrości, duchowej wrażliwości i świętości życia księdza Michała, by w wizjach prostej Siostry rozpoznać Boże przesłanie skierowane do całego świata”. Kardynał przypomniał, że Opatrzność posłużyła się kapłanem, by niezmienna prawda o Miłosierdziu Bożym dotarła w sposób szczególny do umysłów i serc ludzi dwudziestego wieku. Ten wiek naznaczony był w sposób szczególny okrutnymi systemami totalitarnymi, usiłującymi pozbawić człowieka nadziei, odzierającymi go z godności, skazującymi na poczucie bezsensu i rozpaczy. Pośród wszystkich mroków, codziennego zmagania się ze złem i trudnych doświadczeń towarzyszących człowiekowi od zarania jego życia na ziemi, potrzebny był promień światła i nadziei. Tym promieniem było dobitne przypomnienie prawdy, że nasz los jest w ręku miłosiernego Boga”.

Metropolita Krakowski przypomniał: „Błogosławiony ksiądz Michał opiewał Miłosierdzie Pańskie nie tylko przez bezpośrednie i całkowite zaangażowanie w dzieło, u początków którego była Siostra Faustyna. On sam stał się człowiekiem bezgranicznej ufności w Miłosierdzie Boże. To była jego najgłębsza, duchowa postawa. To była jego osobista „pieśń”. To był szczególny rys jego chrześcijańskiej i kapłańskiej tożsamości”.

Data beatyfikacji jest symboliczna, ponieważ 28 września w archidiecezji białostockiej obchodzony jest Dzień Modlitw o Świętość Kapłanów, a zarazem rocznica śmierci Arcybiskupa Edwarda Kisiela, który rozpoczął przed laty starania o beatyfikację księdza Sopoćki, a w swoim testamencie zapisał, że wszystkie swoje cierpienia ofiaruje w intencji kapłanów diecezji, "aby byli święci". Beatyfikacja odbyła się dokładnie w pietnastą rocznicę śmierci Arcybiskupa Kisiela.

W liturgii beatyfikacyjnej, która odbyła się w sanktuarium Miłosierdzia Bożego, gdzie znajdują się doczesne szczątki księdza Sopoćki, uczestniczyło około 70 tysięcy wiernych z Polski i zagranicy. Wokół Sanktuarium na transparentach, były rozwieszone słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny o nowym Błogosławionym: „Myśl jego jest ściśle złączona z myślą moją”, „Jest to kapłan według serca mojego”.

Ksiądz Michał Sopoćko jest drugim błogosławionym z Białegostoku. W 1991 roku Papież Jan Paweł II beatyfikował Siostrę Bolesławę Lament. Do błogosławionych zaliczani są też kapłani z tej Archidiecezji, którzy zostali uznani za męczenników II wojny światowej.