SŁOWO NA DZIŚ:

Wezwanie Jezusa wyrwało Piotra z kraju rodzinnego i popchnęło na drogę bojów, u której końca czekała go straszna śmierć. Będę się trzymał gorliwie i wiernie Pana Jezusa gdziekolwiek mnie poprowadzi, a choćbym nie czuł pociechy w jego służbie, będę mu wierny do śmierci.

Bł. Ks. Michał Sopoćko
Miłosierdzie Boga w dziełach Jego t.II, r.83, s.273

Beatyfikacja

List Apostolski Papieża Benedykta XVI

Wypełniając życzenie Naszego Brata Edwarda Ozorowskiego, Arcybiskupa Białostockiego, jak również wielu innych Braci w biskupstwie oraz licznych wiernych, za radą Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, naszą władzą apostolską zezwalamy, aby odtąd Czcigodnemu Słudze Bożemu Michałowi Sopoćce, prezbiterowi, który swoje życie poświęcił głoszeniu Miłosierdzia Bożego, dając wzór kapłańskiej świętości, przysługiwał tytuł Błogosławionego i aby Jego święto obchodzono corocznie 15 lutego w dniu Jego narodzin dla Nieba, w miejscach i sposób określony przez Prawo.

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.