SŁOWO NA DZIŚ:

Królestwo Boże jest w was - powiedział Pan Jezus, zaznaczając, że mamy szukać Boga w swej duszy a znajdziemy Go tam tylko w skupieniu. Tu Bóg zasiada na tronie swego Miłosierdzia i oczekuje na swoje stworzenie.

Bł. Ks. Michał Sopoćko
Współczesna Ambona 6/1951, s. 186

Beatyfikacja

List Apostolski Papieża Benedykta XVI

Wypełniając życzenie Naszego Brata Edwarda Ozorowskiego, Arcybiskupa Białostockiego, jak również wielu innych Braci w biskupstwie oraz licznych wiernych, za radą Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, naszą władzą apostolską zezwalamy, aby odtąd Czcigodnemu Słudze Bożemu Michałowi Sopoćce, prezbiterowi, który swoje życie poświęcił głoszeniu Miłosierdzia Bożego, dając wzór kapłańskiej świętości, przysługiwał tytuł Błogosławionego i aby Jego święto obchodzono corocznie 15 lutego w dniu Jego narodzin dla Nieba, w miejscach i sposób określony przez Prawo.

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.