SŁOWO NA DZIŚ:

Pokładajmy wielką ufność we Mszy św., w której Chrystus Pan nieustannie za nas ofiarowuje się i modli, błaga za nami Sercem miłosiernym, gorącym, tkliwym i przebitym.

Bł. Ks. Michał Sopoćko
Miłosierdzie Krzyża Chrystusowego, s. 40

Beatyfikacja

List Apostolski Papieża Benedykta XVI

Wypełniając życzenie Naszego Brata Edwarda Ozorowskiego, Arcybiskupa Białostockiego, jak również wielu innych Braci w biskupstwie oraz licznych wiernych, za radą Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, naszą władzą apostolską zezwalamy, aby odtąd Czcigodnemu Słudze Bożemu Michałowi Sopoćce, prezbiterowi, który swoje życie poświęcił głoszeniu Miłosierdzia Bożego, dając wzór kapłańskiej świętości, przysługiwał tytuł Błogosławionego i aby Jego święto obchodzono corocznie 15 lutego w dniu Jego narodzin dla Nieba, w miejscach i sposób określony przez Prawo.

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.